Polityka prywatności i cookies  

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Michalczyk i Prokop Sp. z o.o., szanuje prawo do prywatności i gwarantuje Użytkownikom swoich usług prawa w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Publikujemy niniejszą Politykę Prywatności celem wyjaśnienia zasad oraz sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o klientach, kontrahentach, w tym użytkownikach naszego serwisu internetowego www.mipro.pl , www.tetis.pl a przede wszystkim:


 • Kto jest administratorem danych,
 • Jakie dane są przetwarzane,
 • Jaki jest cel przetwarzania danych,
 • W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe,
 • Jak długo dane są przetwarzane,
 • Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych,
 • Komu udostępniamy dane,
 • Czy dane są przekazywane poza EOG.


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych  jest Michalczyk i Prokop Sp. z o.o, z siedzibą ul. S. Skrzywana 9, 93-588 Łódź [wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście, XX Wydział Sądu Rejestrowego] pod nr KRS 0000070326 , NIP 729-24-83-953, REGON 472935370

To Administrator – ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.

W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt na:
e-mail: politykaprywatnosci(at)mipro.pl
adres: ul. S. Skrzywana 9, 93-588 Łódź

Jakie dane są przetwarzane?

Zbieramy dane osobowe w następujący sposób:

 

 1. Rejestracja

Podane podczas rejestracji dane zostaną wykorzystane do prowadzenia i obsługi Twojego konta. Rejestracja jest niezbędna do świadczenia przez nas celów marketingowych

 1. Newsletter

Podane podczas zapisu do newslettera dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

 1. Konkursy

Zgłaszając udział w konkursach, dane zostaną wykorzystywane tylko w celu ich przeprowadzenia. W tym samym celu Twoje dane mogą zostać udostępnione do organizatora lub fundatora nagród, jeśli nie jest nim Administrator.

 1. Programy lojalnościowe

Podane dane osobowe zostaną wykorzystane w celu prowadzenia konkretnego programu lojalnościowego na zasadach określonych w dotyczącym go regulaminie.

 1. Kariera

Dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji zostaną wykorzystane w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi naszą ofertą pracy. Dane i kwalifikacje będą również wykorzystywane w czasie organizowania kolejnych procesów rekrutacyjnych pod warunkiem uprzedniej zgody na ich przetwarzanie w przyszłości.

 1. Kontakt

Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji, zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zgłoszenie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamacje.


Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Podczas Twojej aktywności w Serwisie internetowym zbierane są następujące dane: odwiedzane strony, czas wizyty, kliknięcia, historia przeglądania, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: np. adres IP, typ przeglądarki.


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług/sprzedaży towarów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO),
 • weryfikacji tożsamości (Osoby, dla której usługi są dostarczane/Osoby dokonującej zakupów) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń ( art. 6 ust. 1 lit f) RODO oraz art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczyć w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub utratą:

 • komunikacja między naszym serwerem a Twoim komputerem, podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer),
 • nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • nasz serwis internetowy umieszczony jest na serwerach zaufanej firmy hostingowej, gdzie przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie centrach hostingowych w Unii Europejskiej,

Jak długo dane są przetwarzane?

Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia,
 • w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co od zasady: 3 lata lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie),
 • w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych,
 • prawo do żądania sprostowania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych,

Komu udostępniamy dane?

Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, między innymi: dostawcom usług informatycznych, firmom spedycyjnym przewoźnikom, koncesjonowanym biurom podróży, oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów. Zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnej umowy z administratorem z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawaCzy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W celu wykonania umowy zawartej z koncesjonowanym biurem podróży oraz przewoźnikiem  dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG.

Michalczyk i Prokop Sp. z o.o., zapewnia, że przekazanie danych następuje w sposób bezpieczny, a dalsza ochrona jest zabezpieczona stosownymi umowami z ich odbiorcami. 

Postanowienia końcowe

 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych;
 • O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności powiadomienie nastąpi poprzez e-mail;
 • Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


POLITYKA COOKIES

 1. Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część i odnosi się do znaczników internetowych, takich jak pliki cookie, które wykorzystujemy w serwisie internetowym: www.mipro.pl, www.tetis.pl
 2. Korzystając ze stron Serwisu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze stron serwisu.
 3. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z serwisem z danego urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, smartphone, itp.).
 4. Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne informacje.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 6. Na naszej stronie używamy Cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu:
  1. szybszego działania i ułatwiania ich używania,
  2. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu,
  3. personalizowania treści i reklam,
  4. analizowania ruchu na stronie.
 7. W ramach korzystania ze strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 9. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 12. Więcej informacji na temat plików Cookies znajdziesz pod linkiem
o klientach, kontrahentach
Znajdź nas na:

Copyrights Michalczyk i Prokop Desing by 101 Sp. z o.o., Kamila Błęcka