Zmiany wersji dla Windows  

Zmiany w systemie METRUM dla Windows:

07.01.2020 - wersja 2019.93a
Nowa deklaracja  PIT-11(25) obowiązująca za 2019 i od 2020 roku.

16.12.2019 - wersja 2019.93
Nowa deklaracja VAT-7 v.20, VAT-7K v.14.

08.03.2019 - wersja 2019.92
Nowa deklaracja VAT-7 v.19, VAT-7K v.13. Zmiana w systemie polega na możliwości eksportu do eDeklaracji w ramach poprzedniej wersji.

10.01.2019 - wersja 2019.91- wersja na 2019 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. ZMIENIONO sposób przenoszenia do KPiR dokumentów  z Rejestru Zakupu - pole "Podlega przeniesieniu do księgi" może przyjmować wartości: Tak 100%, Nie, 75%, 20% i zgodnie z tymi zapisami zostaje utworzony wpis w KPiR.
Nowa deklaracja  PIT-11(24) obowiązująca za 2018 i od 2019 roku.
Nowa deklaracja  PIT-4R(8) obowiązująca za 2018 i od 2019 roku.

09.10.2018 - wersja 2018.90b
Usunięty błąd numeracji paczki/generowania JPK_VAT.

07.09.2018 - wersja 2018.90a
Poprawki tworzania plików e-deklaracji VAT-7 v.18 , VAT-7K v.12 w związku ze zmianą schem przez Min.Fin.

23.07.2018 - wersja 2018.90
Stworzono Jednolity Plik Kontrolny (JPK_PKPiR) dla PKPiR. Stworzono Jednolity Plik Kontrolny (JPK_FA) dla wystawionych w systemie faktur sprzedaży. Nowe deklaracje  VAT-7 v.18 (ob. od 07.2018), VAT-7K v.12 (ob. od 3kw.2018). Wprowadzono pole "Numer do JPK" (25zn.) na rejestrze sprzedaży - umożliwia wprowadzenie np. długiego numeru faktury sprzedaży w ramach RS. Gdy to pole JEST wypełnione to ono uczestniczy w generowaniu JPK_VAT i przeksięgowaniu do PKPiR. Gdy to pole NIE JEST wypełnione to standardowo brane jest złożenie pól Numer/Symbol. Nowa deklaracja  PIT-4R(7) obowiązująca od 2018 roku.

25.01.2018 - wersja 2018.89a
Poprawki JPK dla Rejestrów VAT w wersji v.3 w związku z zmianą schemy przez Min.Fin.

16.01.2018 - wersja 2018.89 - wersja na 2018 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Stworzono Jednolity Plik Kontrolny - JPK dla Rejestrów VAT w wersji v.3. Eksport do eDeklaracji VAT-27 w wersji v.2.

25.04.2017 - wersja 2017.88
Poprawiono algorytm  skali  progresji podatkowej - "ruchoma kwota wolna". Możliwość tworzenia i wydruku faktury "Odwrotne Obciążenie". Zaktualizowano pobieranie wzorów  deklaracji VAT-7,VAT-7K i PIT-11 .

16.01.2017 - wersja 2017.87 - wersja na 2017 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Stworzono Jednolity Plik Kontrolny - JPK dla Rejestrów VAT - przycisk "JPK" na Deklaracji VAT-7.

13.10.2016 - wersja 2016.86
eDeklaracja VAT-7K v.11.

19.09.2016 - wersja 2016.85
Nowa deklaracja  VAT-7 v.17, VAT-7K v.11. VAT-7K na razie nie ma eDeklaracji. Wydzielenie NIPu na rejestrach VAT w związku z przygotowaniami do JPK. 

05.07.2016 - wersja 2016.84
Eksport do eDeklaracji VAT-27. Możliwość importu do deklaracji VAT-7(K) korekty podatku wg art 89b ust. 1 ustawy.

11.04.2016 - wersja 2016.83
Nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. eDeklaracja VAT-7K v.10 i VAT-7D v.7. Poprawka importu kosztów do Ewidencji Kosztów Pojazdu.

09.02.2016 - wersja 2016.82
Nowa deklaracja VAT-7 v.16, VAT-7K v.10, VAT-7D v.7 obowiązująca od stycznia 2016 roku. (Brak eDeklaracji VAT-7K v.10, VAT-7D v.7).

21.01.2016 - wersja 2016.81
E-Deklaracja PIT-11 v.23.

13.01.2016 - wersja 2016.80 - wersja na 2016 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji.
Nowe deklaracje: PIT-11 v.23, PIT-4R v.6, PIT-8AR v.6 obowiązujące za 2015 i 2016 rok (brak eDeklaracji dla PIT-11 v.23).

16.09.2015 - wersja 2015.79b
Zmiana wersji elektronicznej VAT-7.

24.08.2015 - wersja 2015.79a
E-Deklaracja VAT-7K i VAT-7D

12.08.2015 - wersja 2015.79
Nowa deklaracja PIT-11 v.22 obowiązująca za 2015 rok. Nowa deklaracja PIT-8AR v.5 obowiązująca za 2015 rok. Nowa deklaracja VAT-7 v.15, VAT-7K v.9, VAT-7D v.6 obowiązująca od lipca 2015 roku.

14.01.2015 - wersja 2015.78 - eDeklaracja PIT-4R v.5 obowiązująca za 2014 rok.

12.01.2015 - wersja 2015.77 - wersja na 2015 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji.
Nowa deklaracja PIT-4R v.5 obowiązująca za 2014 rok.
Nowa deklaracja PIT-11 v.21 obowiązująca za 2014 rok.
Nowa deklaracja PIT-8AR v.4 obowiązująca za 2014 rok.
Drobne poprawki w Rw, słowo Faktura zamiast Rachunek na dokumencie sprzedaży(dla "nievatowców"), lepsze rozliczanie faktur Marża.
Możliwość odliczania 50%VATu w rejestrze zakupu.
Nowa opcja "Parametry ukryte" dla nietypowych zastosowań programu.

01.01.2014 - wersja 2014.76 - wersja na 2014 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Umożliwiono rejestrację dokumentów sprzedaży i ich import do deklaracji VAT-7(K,D) dla pozycji "Podatnikiem jest nabywca (31)". Wprowadzono obowiązkową "datę VAT" na rejestrach zakupu i sprzedaży - czytaj "PARAMETRY PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW i REJESTRÓW VAT" - zielony przycisk "Jak zaliczany VAT w VAT-7".

13.05.2013 - wersja 2013.75
Wprowadzono nowe deklaracje VAT-7 v.14, VAT-7K v.8, VAT-7D v.5 obowiązujące od kwietnia 2013. Na drukach deklaracji VAT-7 v.13, VAT-7K v.7, VAT-7D v.4 można składać informacje za okres tylko do 31.03.2013 roku. Na "starych" drukach z 2012 roku można warunkowo składać informacje za okres do 31.12.2013.

14.03.2013 - wersja 2013.74a
Poprawki dla e-Deklaracji VAT-7(K,D).

07.03.2013 - wersja 2013.74
Wprowadzono nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D obowiązujące od stycznia 2013. Na "starych" drukach można warunkowo składać informacje za okres do 31.12.2013.

19.12.2012 - wersja 2013.73 - wersja na 2013 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Zmieniono wzory wydruku faktur zgodnie z przepisami obiowiązujacymi od 2013 roku - faktura(korekta) drukuje się wg nowego wzoru jeżeli data systemowa programu Metrum jest WIĘKSZA BĄDŹ RÓWNA 2013-01-01. Wrowadzono fakturę Marża i mechanizm jej rozliczania. Poprawiono wydruk rachunku.

27.06.2012 - wersja 2012.72a
Poprawki dla e-Deklaracji. Dopuszczono w tekstach znaki: <>&, popawiono eksport w przypadku "pustej" drugiej linii nazwy firmy.

15.06.2012 - wersja 2012.72
Eksport VAT-7(K,D) dla e-Deklaracji. Nowa deklaracja PIT-8AR (v.2).

20.02.2012 - wersja 2012.71
Eksport PIT-11(v.19) dla e-Deklaracji. Poprawione deklaracje PIT-4R i PIT-8AR - zmiany opisów pól.

10.01.2012 - wersja 2012.70 - wersja na 2012 rok.
Przygotowano parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Nowa deklaracja PIT-11 obowiązująca od 2012 roku.

25.05.2011 - wersja 2011.69
Wprowadzono nową deklarację PIT-11 obowiązującą od 2011 roku. Poprawiono opisy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.

10.02.2011 - wersja 2011.68
Wprowadzono nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D obowiązujące od stycznia 2011. Na "starych" drukach można składać informacje za okres do 30.06.2011.

20.12.2010 - wersja 2011.67 - wersja na 2011 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Przystosowano program do pracy w z nowymi podstawowymi stawkami VATu: 23%,8%,5%. Użytkownik ma możliwość wyboru, w ramach danych jednej firmy, wg jakich grup podstawowych stawek pracuje - czy 23%,8%,5% czy 22%,7%,3% - "Rejestry VAT\Parametry księgi oraz rejestrów VAT."

12.04.2010 - wersja 2010.66
Wprowadzono nową kwartalną deklarację VAT-7D obowiązującą od stycznia 2010. Na miesięcznych kartach zatrudnienia wprowadzono nową składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych - FEP.

27.01.2010 - wersja 2010.65
Wprowadzono nowe deklaracje VAT-7(K) obowiązujące od stycznia 2010. Stare deklaracje można warunkowo składać do 30.06.2010 roku. Wprowodzono nowy, dodatkowy wzór przelewów ZUSowskich na Fundusz Emerytur Pomostowych.

01.01.2010 - wersja 2010.64
Wersja na 2010 rok. Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji.
Zmieniono zakładkę "Adnotacje" w Kartoteki,Sekretariat\Pracownicy na "ECP - Adnotacje" tworząc "Ewidencję czasu pracy - ECP". Umożliwia ona ewidecjonowanie dni pracy, choroby, urlopów itp. dla pracownika/osoby oraz tworzenie zestawień i raportów.

04.05.2009 - wersja 2009.63
Nowe deklaracje PIT-4R i PIT-11 za rok 2009.

12.03.2009 - wersja 2009.62
Nowa deklaracja VAT-7D - deklaracja kwartalna.

01.01.2009 - wersja 2009.61 wersja na 2009 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Przy starcie programu wykonuje się testowanie obecności plików skompresowanych. Wprowadzono nowe deklaracje VAT-7(K) obowiązujące od grudnia 2008 - powołujemy się na nowe ale i stare numery pozycji deklaracji. Można składać do końca 2009 roku również stare deklaracje o ile nie występuje import towarów rozliczany zgodnie z art.33a ustawy.

21.05.2008 - wersja 2008.60
Poprawiono wydruk kartoteki ŚT, algorytm części D.2 VAT-7(K). Nowe deklaracje PIT-4R i PIT-11 za rok 2008.

11.01.2008 - wersja 2008.59
Poprawiono opcję "Zamknięcia roku" w wypadku wystawionych deklaracji PIT-4R.

02.01.2008 - wersja 2008.58 - wersja na 2008 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Stworzono kalkulator podatku dochodowego. Udostępniono możliwość wydrukowania faktury/Wz z w momencie wystawiania dokumentu jako brudnopisu lub dokumentu "Proforma". Stworzono grę "Połącz w pary".

16.07.2007 - wersja 2007.57
Nowe roczne deklaracje PIT-4R i PIT-8AR za rok 2007.

19.03.2007 - wersja 2007.56
Nowa podatkowa księga przychodów i rozchodów według rozporządzenia z 16 lutego 2007r.

10.01.2007 - wersja 2007.55
Nowa deklaracja PIT-11(15) na 2007 rok. Opcja nadruku nie jest w pełni wytestowana - brak oryginalnych druków w U.S.

01.01.2007 - wersja 2007.54 - wersja na 2007 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Stworzono nowy moduł: Środki Trwałe - liczenie amortyzacji i generowanie rocznych planów amortyzacji oraz możliwość przeksiegowania do KPiR.

19.06.2006 - wersja 2006.53
Dodano Crm (Sekretariat\Crm) oraz alternatywne przeksięgowania do KPiR (KPiR\Przeksięgowania\Alternatywne przeksięgowania).

25.01.2006 - wersja 2006.52
Nowa deklaracja PIT-11/8B(14) na 2006 rok. Nowa deklaracja PIT-8A 13) na 2006 rok. Opcja nadruku nie jest w pełni wytestowana - brak oryginalnych druków w U.S.

10.01.2006 - wersja 2006.51
Nowa deklaracja PIT-5 (Min.Fin. (15)) na 2006 rok. Nowa deklaracja PIT-5L (Min.Fin. (3)) na 2006 rok. Nowa deklaracja PIT-4 (Min.Fin. (17)) na 2006 rok. Opcja nadruku nie jest w pełni wytestowana - brak oryginalnych druków w U.S.

01.01.2006 - wersja 2006.50 - wersja na 2006 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Nowy sposób zaokrąglania podatków wynikający z ordynacji podatkowej. Kalendarz Podatnika - możliwość przypominania Użytkownikowi programu o podstawowych zobowiązaniach podatkowych oraz instrument wpisywania własnych przypominających komunikatów.

14.10.2005 - wersja 2005.49
Nowa deklaracja VAT-7(K). Kalendarz pod prawym przyciskiem myszy na polu zawierającym datę. Kalkulator pod prawym przyciskiem myszy na polu zawierającym liczbę.

15.09.2005 - wersja 2005.48
dla klientów z abonamentem internetowym: - możliwość automatycznego otwierania (co zadany czas) strony internetowej z najnowszą wersją do instalacji (pierwsze menu poziome\Pomoc\Aktualizacja abonamentowa wykupiona na...) dla wszystkich wersji: - liczenie odsetek dla wersji Plus, Personel+, Perfekt: - możliwość drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych POSNET.

22.01.2005 - wersja 2005.47
Nowe deklaracje: PIT-4(16), PIT-8A(12), PIT-11/8B(12) na 2005 rok. Opcja nadruku nie jest w pełni wytestowana - brak oryginalnych druków w U.S.

15.01.2005 - wersja 2005.46
Nowa deklaracja PIT-5 (Min.Fin. (14)) na 2005 rok. Nowa deklaracja PIT-5L (Min.Fin. (2)) na 2005 rok. Opcja nadruku nie jest w pełni wytestowana - brak oryginalnych druków w U.S.

30.12.2004 - wersja 2005.45 - wersja na 2005 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji.
zmiany dla wszystkich wersji:

 • nowy wzór przelewów podatków (Przelewy US) - obowiązuje od 01.02.2005 roku
 • wydruk zestawienia przelewów
 • możliwość rozdzielenia miesiąca przeksięgowania do KPiR (podatek dochodowy) oraz importu do deklaracji VAT-7 (podatek VAT)
 • poprawiono import danych z wersji Dos

dla wersji Plus, Personel+, Perfekt:

 • tworzenie faktury wewnątrzunijnej i jej wydruk
 • tworzenia faktury eksportowej i jej wydruk

30.09.2004 - wersja 2004.44
zmiany dla wszystkich wersji:

 • nowe zestawienie wg deklaracji VAT-UE - "Rejestr ZAKUPU-NABYCIA VAT / Rejestr SPRZEDAŻY VAT"

dla wersji Plus, Personel+, Perfekt:

 • możliwość podglądu wydruku faktury - parametr "Sprzedaż / Parametry-fakturowanie Podgląd wydruku faktury"
 • możliwość duplikowania sporządzonej faktury (NIEZDEJMUJĄCEJ STANÓW) w ustalonym zakresie kontrahentów - "Kartoteki, Sekretariat/Kontrahenci,urzędy/zakładka Faktury / przycisk "Zmiany" / Rozklonowanie faktury"
 • możliwość wydruku ustalonego zakresu faktur - "Sprzedaż/Zmiany w dokumentach, raporty/ przycisk "Ustaw druk""

27.07.2004 - wersja 2004.43
Poprawiono algorytmy deklaracji VAT-7(K). Stworzono raport/kalkulator roczny ułatwiający wyliczenie współczynnika korygującego zakup związany ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. Uaktualniono nadruk deklaracji VAT-7K (na podstawie oryginalnych druków).

31.05.2004 - wersja 2004.42
Nowa deklaracja VAT-7(v.8), VAT-7K(v.2). Zmiany dostosowujące w rejestrach zakupu(nabycia) i sprzedaży.

09.02.2004 - wersja 2004.41
Nowa deklaracja PIT-8A (Min.Fin. 3257/IX(11)) na 2004 rok. Zmieniono algorytm wyliczania płacy uwzględniając opodatkowanie ryczałtu samochodowego. Umożliwiono dowolny przydział wypłat wg listy "Inne" do PIT-11 lub PIT-8B.

30.01.2004 - wersja 2004.40
Nowe deklaracje PIT-4 (Min.Fin. 3258/VIII (15)), PIT-11/8B (Min.Fin. 3230/IX (12)) na 2004 rok. Dostosowano nadruki PIT-5 i PIT-5L zgodnie z oryginalnymi drukami. Dostosowano "Transmisję do Płatnika" do jego wersji 6. Uwaga! - "starsze" wersje Płatnika prawdopodobnie nie wczytają nowych plików *.KDU z Metrum gdyż zmieniła się ich struktura i oznaczenia. Dofinansowanie z PFRON na ZUSDRA - nowy parametr płacowy.

20.01.2004 - wersja 2004.39
Nowa deklaracja PIT-5 (Min.Fin. 3250/XIII (13)) na 2004 rok. Nowa deklaracja PIT-5L (Min.Fin. 3271) na 2004 rok - jest to deklaracja na liniowy podatek dochodowy. Opcja nadruku nie jest w pełni wytestowana - brak oryginalnych druków w U.S.

30.12.2003 - wersja 2004.38 - wersja na 2004 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Wprowadzono możliwość importu do Płatnika formularzy ZUS ZUA, ZUS ZZA.

2003.12.01 - wersja 2003.37
zmiany dla wszystkich wersji:

 • możliwość przenumerowania rejestru zakupu: "Rejestr Zakupu VAT" - przycisk "ReNum"
 • możliwość wybrania kontrahentów, których wzory przelewów zawierają konta nie spełniające standardu NRB: "Kontrahenci, urzędy" - przycisk "Operacje" - "Test poprawności wzorów przelewów wg standardu NRB"'
 • możliwość globalnego usuwania wzorów przelewów: "Kontrahenci, urzędy": przycisk "Operacje" - "Usuwanie wzorów przelewów"
 • możliwość globalnego usuwania przelewów: "Kontrahenci, urzędy": przycisk "Operacje" - "Usuwanie przelewów"
 • możliwość wydrukowania zamówienia aktualizacji programu lub przejścia na wyższą wersję: "Administrator systemu" - "Zamówienie programu lub jego aktualizacji"
 • możliwość zafakturowania dokumentu Wz(Pz): "Rejestr Sprzedaży(Zakupu) VAT": przycisk "Zmiany" - "Fakturowanie Wz(Pz)"
 • możliwość dokładnego pobierania podatku należnego w części "C" przy imporcie do deklaracji VAT-7(K) - "Rejestry VAT" - "Parametry Księgi oraz Rejestrów VAT": parametr "Wyliczanie podatku należnego w części "C" na VAT-7(K):"
 • możliwość usuwania zbędnych plików dla wydruków deklaracji - "Administrator Systemu" - "Narzędzia systemowe" - "Usuwanie plików wydruków deklaracji"
 • dostosowanie przelewów ZUS do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.09.2003 (nowy wzór nadruku) oraz nowe opcje związane z kontem bankowym w standardzie NRB (wszystkie typy przelewów)

zmiany dla wersji Personel, Personel+, Perfekt:

 • możliwość przeksięgowania z list płac do KPiR: " Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów" - "Przeksięgowania" - "Przeksięgowanie listy płac"
 • poprawienie "Transmisji do Płatnika" - przypadek występowania zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego przy braku wynagrodzenia zasadniczego

zmiany dla wersji Plus, Personel+, Perfekt:

 • pełniejsza informacja o kontrahencie przy wystawianiu faktur
 • kontrola rozrachunków przy wystawianiu faktur - "Dopuszczalne saldo rozrach. kontrahenta" musi być różne od zera
 • narzędzia globalnej zmiany cen towarów i usług - "Towary, usługi": przycisk: "Operacje" - "Zmiany cen"

zmiany dla wersji Perfekt:

 • możliwość weryfikacji stanów magazynów z uwzględnieniem brudnopisów dokumentów Wz(faktur), Rw, Mm-: parametr przy zatwierdzaniu weryfikacji
 • możliwość podpowiedzi ceny na dokumentach Pz, Pw, Mm+ wg ceny z ostatniej dostawy: "Parametry-Zakup (Pz,Pw,Mm+)" - "Podpowiedź ceny:"
 • możliwość kontroli zysku minimalnego dla Faktur(Wz) zdejmujących stany: "Sprzedaż" "Wystawianie faktury" - przycisk "Operacje" - "Parametry użytkownika (operatora)"
 • możliwość kontroli stanów magazynowych: minimalnego, maksymalnego i rezerwy dla dokumentów zdejmujących stany - "Sprzedaż, Zakup, Magazyny" - "Parametry"
 • możliwość druku Faktury lub Wz jako Wz-tki ilościowej (tylko ilości bez cen i wartości) - "Sprzedaż, Magazyny" - "Parametry", parametr "Automatyczny wydruk faktury" = "Tak-wybór wydruku"

2003.09.09 - wersja 2003.36
Poprawiono eksport raportu ZUSDRA w związku z nowym programem "Płatnik" (v. 5.01.001) obowiązującym od 2003.10.01.

2003.05.29 - wersja 2003.35
Wprowadzono (odblokowano) nadruk nowej deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zmiana przydziału U.S. w deklaracji PIT-4 ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej. Dokumenty Rw, Mm+, Mm-, Inwentaryzacja. Ukończenie wersji Perfekt.

2003.02.12 - wersja 2003.34
Nowe deklaracje: PIT-11 (Min.Fin. 3230/VIII (11)), PIT-8B (Min.Fin. 3259/V (10)), PIT-8A (Min.Fin. 3257/VIII (10)), na 2003 rok.

2003.02.03 - wersja 2003.33
Nowa deklaracja PIT-4 (Min.Fin. 3258/VII (14)) na 2003 rok. Obowiązują zamiast kart ewidencji zarobków typu "ZUSRNA" karty typu "ZUSRCA".

2003.01.27 - wersja 2003.32
Wprowadzono nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K obowiązujące w 2003 roku. Opcja nadruku nie jest aktywna - brak oryginalnych druków w U.S. Przyjęto iż kolor deklaracji VAT-7K jest identyczny z VAT-7. Nowa deklaracja PIT-5 (Min.Fin. 3250/XII (12)) na 2003 rok.

2003.01.07 - wersja 2003.31
Zmieniono algorytm liczenia pobranego ubezpieczenia zdrowotnego w wypadku gdy podatek dochodowy jest mniejszy od w/w ubezpieczenia. Obecnie ubezpieczenie zdrowotne pobierane jest tylko do wysokości podatku dochodowego.

2003.01.06 - wersja 2003.30a
Poprawiono błąd w wystawianiu dokumentu Pw (max. 7 pozycji), wprowadzono nowe stawki ryczałtu samochodowego.

2003.01.01 - wersja 2003.30
Zaktualizowano program do przepisów 2003 roku. Wprowadzono nowe parametry dla płac i dla podatku dochodowego. Uaktualniono algorytmy płacowe w związku z 8% ubezpieczeniem zdrowotnym i nowym sposobem jego naliczania. Dla towarów o stawce innej niż 22% VAT należy na fakturze podawać nową klasyfikację PKWiU/PKOB zamiast SWW - zmodyfikowano wydruki faktur, pole SWW jest obecnie polem PKWiU/PKOB. Istnieje możliwość wystawienia FAKTURY - MP. Powstały nowe stawki dla ryczałtu podatkowego: 10%,17%,20% - zmodyfikowano raporty ryczałtu. POWSTAŁA nowa wersja METRUM PERFEKT - obejmująca dotychczasowe moduły oraz nowe: gospodarkę magazynową, pracę na stanach magazynowych, poszerzone raportowanie. Wersja METRUM PERFEKT będzie rozwijana w 2003 roku.

2002.08.23 - wersja 2002.29
Dla produktu "Plus" i "Personel+" wprowadzono opcję: "Kasa, bank - rozrachunki" tworzącą dokumenty KP, KW i rejestrującą wyciągi bankowe. Stworzono też ogólny system rozliczania dokumentów sprzedaży i zakupu oraz salda kontrahenta - z poziomu rejestrów i kontrahenta. Powiększono do 100 ilość znaków na nazwę kontrahenta ("długie" nazwy spółek - wystawianie faktur) Stworzono zaległą opcję nadruku najnowszej wersji PIT-8A.

2002.03.19 - wersja 2002.28
W związku z wprowadzeniem 12-to procentowego VATu uaktualniono program w zakresie rejestrów VAT, deklaracji VAT-7 i modułu sprzedaży. Pozycja "Inne stawki VAT" przeznaczona jest obecnie dla VATu 12%.

2002.03.01 - wersja 2002.27
Uaktualniono deklaracje PIT-11, PIT-8B, PIT-8A (bez nadruku) do przepisów obowiązujących w 2002 roku.

2002.02.18 - wersja 2002.26
Uaktualniono deklarację PIT-4 do obowiązującej w 2002 roku. "Zbiorówka" przelewów zawiera dane identyfikujące odbiorców przelewów.

2002.01.30 - wersja 2002.25a
Dostosowano transmisję przelewów z płac. Dostosowano transmisję przelewów z systemów Metrum dla DOS (od wersji 1.31) i FINN 6 (data dystrybucji od 2002.01.30).

2002.01.28 - wersja 2002.25
Uaktualniono deklarację PIT-5 do obowiązującej od 01.2002 PIT-5(11) 3250/XI. Umożliwiono sortowanie zbiorówki przelewów wg kwoty.

2002.01.16 - wersja 2002.24
Poprawiono sposób pobierania konta bankowego zleceniodawcy i odbiorcy do wzorów przelewów. Poprawiono nadruk konta odbiorcy na przelewach 4 odcinki z pokwitowaniem.

2001.12.27 - wersja 2002.23
Początkowa wersja na 2002 rok. Istnieje możliwość pobrania kartoteki towarów i usług z wersji dla Dos (Metrum dla Dos ??.54/1.30)

2001.12.07 - wersja 2001.22
Stworzono nowy produkt METRUM PLUS - jest to wersja PRIM z modułem sprzedaży (wystawianie faktur i faktur korygujących). Stworzono nowy produkt METRUM PERSONEL+ - jest to wersja PERSONEL z modułem sprzedaży (wystawianie faktur i faktur korygujących). Opcja "Przelewy" zawiera nową zakładkę "Przelewy US" - nadruk przelewów podatkowych na drukach obowiązujących od 2002 roku. W opcji "Przelewy" wprowadzono grupę nowych parametrów pozwalających dostosować program do indywidualnych potrzeb banków oraz wymagań przyjętych w normie PN-F-01101 i szczegółowych rozporządzeniach dotyczących przelewów ZUS i US.

2001.08.29 - wersja 2001.21
Poprawiono wyliczanie deklaracji VAT-7 (przypadek gdy brak sprzedaży lub tylko sprzedaż z poz. 19 deklaracji). Stworzono nową opcję umożliwiającą usuwanie dokumentów w podanym zakresie dat - Administrator Systemu\Narzędzia Systemowe\Usuwanie dokumentów.

2001.08.06 - wersja 2001.20
Stworzono możliwość wprowadzania na poziomie kart zatrudnienia informacji o składkach zasiłków macierzyńskiego i wychowawczego transmitowanych do Płatnika dla raportu RCA/RNA jako składki płacone z budżetu.

2001.07.11 - wersja 2001.19
Urzędy Skarbowe otrzymały druki deklaracji VAT-7 z drukarni w Toruniu. Druki te mają lekko zmienioną szatę graficzną pierwszej strony - w parametrach nadruku deklaracji można wybrać czy oryginał pochodzi z Torunia czy Warszawy.

2001.05.22 - wersja 2001.18
Zmiany w opcji "Przelewy" (zakładka Przelewy\Parametry\Inne parametry): 1) cztery warianty drukowania kwoty 2) trzy warianty drukowania słownie kwoty 3) możliwość zapisu konta zleceniodawcy na "lewostronnych" potwierdzeniach 4) automatyczny dobór wielkości czcionki dla "kwoty słownie" i informacji na "lewostronnych" potwierdzeniach (cztery odcinki pionowo).

2001.04.25 - wersja 2001.17
Stworzono opcję automatycznego pobierania danych o pracownikach i urzędach skarbowych oraz generowania przelewów dla pracowników na podstawie list płac z systemów Metrum dla DOS (od wersji 1.26) i FINN 6 (data dystrybucji od 2001.04.24). Patrz "2001.01.10 - wersja 2001.12". Stworzono opcję tworzenia przelewów dla pracowników na podstawie list płac.

2001.03.23 - wersja 2001.16
Uaktualniono deklaracje PIT-11, PIT-8A, PIT-8B do obowiązujących w 2001 roku: PIT-11(9) 3230/VI, PIT-8A(8) 3257/VI, PIT-8B(9) 3259/IV.

2001.02.19 - wersja 2001.15
Uaktualniono deklarację PIT-4 do obowiązującej od 01.2001 PIT-4(11) 3258/V. Stworzono wydruk zbiorczego zestawienia przelewów dla banku.

2001.02.13 - wersja 2001.14
Uaktualniono deklarację PIT-5 do obowiązującej od 01.2001 PIT-5(10) 3250/X.

2001.01.18 - wersja 2001.13
Zmodyfikowano sposób pobierania danych o przelewach z systemów Metrum dla DOS (od wersji 1.23) i FINN 6 (data dystrybucji od 2001.01.18).

2001.01.12 - wersja 2001.12a
Wprowadzono kolumnę "Podpis" na wydruku ewidencji przebiegu pojazdu.

2001.01.10 - wersja 2001.12
Usunięto usterki definiowania parametrów nadruku przelewów. Stworzono opcję automatycznego pobierania danych o przelewach, kontrahentach i bankach z systemów Metrum dla DOS (od wersji 1.22) i FINN 6 (data dystrybucji od 2001.01.10). Wykonuje się ona przy uruchomieniu programu. Sposób tworzenia plików transmisyjnych opisany jest w opcji "Zmiany w programie" w Metrum(DOS) i FINN 6. Uaktualniono algorytm liczenia kosztów dla listy płac typu "Inne" (np. umowy-zlecenia z ubezpieczeniami społecznymi). Podstawa naliczania kosztów równa jest przychodowi pomniejszonemu o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Zmieniono domyślną wielkość procentową składki ubezpieczenia zdrowotnego na 7,75%

2000.12.20 - wersja 2001.11
Powstał nowy program METRUM PERSONEL zawierający wersję PRIM oraz kartotekę pracowników, Listy płac, Deklaracje PIT-4,PIT-8A,PIT-11,PIT-8B. System transmituje dane do programu PŁATNIK. - udoskonalono opcję przelewy - automatyczne pobieranie adresu zleceniodawcy i odbiorcy.

2000.11.20 - wersja 2000.10

Znajdź nas na:

Copyrights Michalczyk i Prokop Desing by 101 Sp. z o.o., Kamila Błęcka