Zmiany wersji dla DOS  

Zmiany w systemie METRUM dla DOS:

07.01.2020 - wersja ??.11/2.42
Nowa deklaracja  PIT-11(25) obowiązująca za 2019 i od 2020 roku.

16.12.2019 - wersja ??.11/2.41
Nowe deklaracje VAT-7(20), VAT-7K(14).

08.03.2019 - wersja ??.11/2.40
Nowe eksporty e-deklaracji VAT-7(19), VAT-7K(13).

09.01.2019 - wersja ??.11/2.39 - wersja na 2019 rok.
Przygotowano parametry podatków, skˆadek zusowskich o ile byłˆy one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. ZMIENIONO sposób przenoszenia do KPiR dokument˘w z Rejestru Zakupu - pole "Podlega przeniesieniu do ksiegi" może przyjmować warto˜ci: Tak-100%, Nie, 75%, 20% i zgodnie z tymi zapisami zostaje utworzony brudnopis w KPiR.
Nowe deklaracje: PIT-11(24), PIT-4R(8).

07.09.2018 - wersja ??.10/2.38
Zmiany w eksporcie do e-deklaracji VAT-7(18), VAT-7K(12) w związku ze zmianą schem przez Min.Fin.

23.07.2018 - wersja ??.10/2.37
Stworzono Jednolity Plik Kontrolny (JPK) dla KPiR oraz faktur sprzedaży.  Nowa wersja deklaracji VAT-7(18), VAT-7K(12). Nowa wersja deklaracji PIT-4R(7) - obowiązuje za 2018 rok.

25.01.2018 - wersja ??.10/2.35
Poprawki JPK-VAT w związku z zmianą struktury JPK przez Min. Fin.

16.01.2018 - wersja ??.10/2.34 - wersja na 2018 rok.
Przygotowano parametry podatków, skłˆadek zusowskich o ile byłˆy one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Storzono Jednolity Plik Kontrolny (JPK) dla Rejestrów VAT w wersji (3). Dane do JPK powstają w momencie importu do deklaracji VAT-7. W ramach menu "Deklaracja VAT" jest o opcja JPK - po wybraniu jej pokazują się pozycje rejestrów VAT(w standarcie JPK) które brałˆy udziałˆ w imporcie do deklaracji. Na tym poziomie można sprawdzić, poprawić, uzupeˆłnić pozycje JPK. Można też "ręcznie" dodać pozycje JPK. UWAGA! - każdy import do deklaracji VAT - usuwa i wgrywa ponownie pozycje JPK wygenerowane automatycznie(przy imporcie). NIE usuwa pozycji utorzonych ręcznie! Opcja "Tworzenie JPK" generuje na dysku komputera plik w formacie XML który należy wysˆać do Min.Fin.

16.01.2017 - wersja ??.09/2.33 - wersja na 2017 rok.
Przygotowano parametry podatków, skˆadek zusowskich o ile byˆy one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Storzono Jednolity Plik Kontrolny (JPK)  dla Rejestrów VAT. Dane do JPK powstają w momencie importu do deklaracji VAT-7. W ramach menu "Deklaracja VAT" jest o opcja JPK - po wybraniu jej pokazują się pozycje rejestrów VAT(w standarcie JPK), które braˆy udziałˆ w imporcie do deklaracji. Na tym poziomie można sprawdzić, poprawić, uzupeˆnić pozycje JPK. Można też "ręcznie" dodać pozycje JPK. UWAGA! - każdy import do deklaracji VAT - usuwa i wgrywa ponownie pozycje JPK wygenerowane automatycznie(przy imporcie). NIE usuwa pozycji utorzonych ręcznie! Opcja "Tworzenie JPK" generuje na dysku komputera plik w formacie XML który należy wysˆłać do Min.Fin.

13.10.2016 - wersja ??.08/2.32
eDeklaracja VAT-7K(11).

20.09.2016 - wersja ??.08/2.31
Import do VAT-7(K) korekty podatku wg art. 89b ust.1,4 ustawy. Nowa deklaracja VAT-7(17) i VAT-7K(11). "Stare" deklaracje można warunkowo skˆadać za okres do 31.12.2016r. Brak eDeklaracji VAT-7K. Rozdzielenie nazwy kontrahenta i NIPu kontrahenta w rejestrach VAT w związku z przygotowaniami do JPK.

11.04.2016 - wersja ??.08/2.29
Nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. eDeklaracja VAT-7K(10).

09.02.2016 - wersja ??.08/2.28

Nowe deklaracje VAT-7(16), VAT-7K(10). Obowiązują za okres od 1 stycznia 2016 roku. "Stare" deklaracje można warunkowo skadać za okres do 30.06.2016 roku. Brak eDeklaracji VAT-7K(10).

21.01.2016 - wersja 31(41).08/2.27
e-Deklaracja PIT-11(23).

13.01.2016 - wersja ??.08/2.26 - wersja na 2016 rok.
Przygotowano parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji.
Nowe deklaracje PIT-11(23), PIT-4R(6) obowiązujące od 2016 roku za 2015 i 2016 rok. Nie ma eDeklaracji dla PIT-11(23).

31.08.2015 - wersja ??.07/2.25
Nowe deklaracje VAT-7(15), VAT-7K(9). Obowiązują za okres od 1 lipca 2015 roku. "Stare" deklaracje można warunkowo skadać za okres do 31.12.2015 roku. Nowa deklaracja PIT-11(22) za 2015 rok.

12.01.2015 - wersja ??.07/2.24 - wersja na 2015 rok.
Przygotowano parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Nowe deklaracje PIT-4R(5) PIT-11(21) obowiĄzujĄce za 2014 rok.

01.01.2014 - wersja ??.06/2.23 - wersja na 2014 rok.
Przygotowano parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Nowe deklaracje PIT-4R(4), PIT-11(20) obowiązujące od 10.2013 roku. Możliwość tworzenia w rejestrze sprzedaży pozycji dla VAT-7(K,D) "podatnikiem nabywca" i import do deklaracji VAT-7(K,D). Możliwość importu sprzedaży do deklaracji VAT-7(K,D) wg daty dostawy(sprzedaży).

13.05.2013 - wersja ??.05/2.22
Nowe deklaracje VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5). Obowiązują od 1 kwietnia 2013 roku. Deklaracje VAT-7(13), VAT-7K(7), VAT-7D(4) obowiązują TYLKO do 31.03.2013. "Stare" (z 2012) deklaracje można warunkowo skadać do 31.12.2013 roku.

11.03.2013 - wersja ??.05/2.21
Nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D. Obowiązują od 1 stycznia 2013 roku. "Stare" deklaracje można warunkowo skadać do 31.12.2013 roku.
13.03.2013 - poprawki transmisji danych do e-Deklaracji.

19.12.2012 - wersja ??.05/2.20 - wersja na 2013 rok.
Przygotowano parametry podatków, skadek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Zmiany wzoru wydruku Faktur VAT na obowiązujące od 2013 roku - nowy wydruk jest wtedy gdy data systemowa programu METRUM jest większa lub równa 01.01.2013

20.07.2012 - wersja ??.04/2.19
Poprawki transmisji danych do e-Deklaracji.

20.06.2012 - wersja ??.04/2.18
Transmisja danych z VAT-7(K,D) (v.12,6,3) do e-Deklaracji. Folder dla e-Deklaracji definiowany w ramach opcji "Parametry ksigowe".

01.02.2012 - wersja ??.04/2.17
Transmisja danych z PIT-11(v.19) do e-Deklaracji. Potrzebna zmiana struktury SKARB.DBF w celu prawidowego pobrania US do e-deklaracji.

10.01.2012 - wersja ??.04/2.16 - wersja na 2012 rok.
Przygotowano parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Nowa deklaracja PIT-11 obowiązująca od 2012 roku.

25.05.2011 - wersja 31(41).03/2.15
Nowa deklaracja PIT-11 obowiązująca od 2011 roku.

07.02.2011 - wersja ??.03/2.14
Nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D. Obowiązują od 1 stycznia 2011 roku. "Stare" deklaracje można składać za okres do 30.06.2011 roku.

20.12.2010 - wersja ??.03/2.13 - wersja na 2011 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Przygotowano system do pracy z stawkami VAT 23%,8%,5% lub 22%,7%,3%.

02.02.2010 - wersja ??.02/2.12
Nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K. Obowiązują od 1 stycznia 2010 roku. "Stare" deklaracje obowiązują warunkowo do 30.06.2010 roku.

01.01.2010 - wersja ??.02/2.11
Wersja na 2010 rok. Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji.

04.05.2009 - wersja 31(41).01/2.10
Nowa deklaracja PIT-4R i PIT-11 na 2009 rok.

16.03.2009 - wersja ??.00/2.09
Nowa deklaracja VAT-7D - kwartalna. Obowiązuje od 1 kwartału 2009 roku.

01.01.2009 - wersja ??.01/2.08 - wersja na 2009 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K obowiązujące od 01.12.2008 - zmieniona numeracja pól deklaracji - np. "stare" pole 46 to teraz 48!!!

20.05.2008 - wersja 30(40).00/2.07
Nowa deklaracja PIT-4R i PIT-11 na 2008 rok.

02.01.2008 - wersja ??.00/2.06 - wersja na 2008 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji.

30.07.2007 - wersja 30(40).59/2.05
Nowa deklaracja PIT-4R za 2007 rok.

22.03.2007 - wersja ??.59/2.04
Nowa KPiR wg rozporządzenia z 16.02.2007.

22.01.2007 - wersja ??.59/2.03
Dodano nowe polecenia księgowania do KPiR z rejestrów VAT
- zakupu - wg daty faktury zakupu
- sprzedaży - wg daty sprzedaży.

10.01.2007 - wersja 30(40).59/2.02
Wprowadzono deklarację PIT-11 obowiązującą od 01.01.2007 roku. Nadruki deklaracji mogą "nie trafiać" gdyż do momentu dystrybucji wersji brak było oryginalnych deklaracji.

01.01.2007 - wersja ??.59/2.01 - wersja na 2007 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji.

17.01.2006 - wersja 30(40).58/1.59
Wprowadzono deklaracje PIT-11/8B, PIT-8A obowiązujące od 01.01.2006 roku. Nadruki deklaracji mogą "nie trafiać" gdyż do momentu dystrybucji wersji brak było oryginalnych deklaracji.

10.01.2006 - wersja ??.58/1.58
wprowadzono deklaracje PIT-5, PIT-5L, PIT-4, obowiązujące od 01.01.2006 roku. Nadruki deklaracji mogą "nie trafiać" gdyż do momentu dystrybucji wersji brak było oryginalnych deklaracji.

01.01.2006 - wersja ??.58/1.57 - wersja na 2006 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji. Zmieniono system zaokrąglania na deklaracji VAT-7,VAT-7K na obowiązujący od 2006 roku.

22.11.2005 - wersja ??.57/1.56
Wprowadzono deklaracje VAT-7,VAT-7K obowiązujące od 01.09.2005 roku. Nadruki mogą "nie trafiać" gdyż do momentu dystrybucji wersji brak było oryginalnych deklaracji.

25.01.2005 - wersja 30(40).57/1.55
Wprowadzono deklaracje PIT-4, PIT-11/8B, PIT-8A obowiązujące od 01.01.2005 roku. Nadruki deklaracji mogą "nie trafiać" gdyż do momentu dystrybucji wersji brak było oryginalnych deklaracji.

15.01.2005 - wersja ??.57/1.54
Wprowadzono nowe deklaracje PIT-5 i PIT-5L obowiązujące od 01.01.2005 roku. Nadruki deklaracji mogą "nie trafiać" gdyż do momentu dystrybucji wersji brak było oryginalnych deklaracji.

30.12.2004 - wersja ??.57/1.53 - wersja na 2005 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji.

24.09.2004 - wersja ??.56/1.52
Stworzono zestawienie wg deklarcji VAT-UE (zestawienie nabycia/dostaw wewnątrzunijnych).

26.07.2004 - wersja ??.56/1.51
Poprawiono algorytmy deklaracji VAT-7(K). Stworzono raport z deklaracji VAT-7(K) sumujący najważniejsze pola, oraz przedstawiający zbiorcze informacje o nabyciu związanym ze sprzedażą wyłącznie opodatkowaną lub zwolnioną i opodatkowaną. Jest on pomocny przy ewentualnym wyliczaniu rocznego współczynnika korygującego nabycie(cz.D.2).

21.06.2004 - wersja ??.56/1.50
Poprawiono nadruk/wydruk deklaracji VAT-7(K). Wytestowano na podstawie oryginalnych druków VAT-7.

31.05.2004 - wersja ??.56/1.49
Nowa deklaracja VAT-7(K). Nadruki mogą "nie trafiać" gdyż do momentu dystrybucji wersji brak było oryginalnych deklaracji. Nowe informacje w ramach rejesrtów (UE, pojazdy). Możliwość ruchomej podpowiadanej stawki VAT w rejestrach zakupu i sprzedaży dla pozycji IN%(inne) - parametr w "Parametry księgowe".

09.02.2004 - wersja 30(40).56/1.48
Wprowadzono deklarację PIT-8A obowiązującą od 01.01.2004 roku. Zmieniono algorytm liczenia obciążeń od ryczałtu samochodowego - liczony jest wyłącznie podatek dochodowy.

29.01.2004 - wersja 30(40).56/1.47
Wprowadzono deklaracje PIT-4 i PIT-11/8B obowiązujące od 01.01.2004 roku. Dostosowano transmisję do Płatnika wg wersji 6. Na "starszych" Płatnikach import prawdopodobnie nie uda się gdyż "nowe" Metrum ma zmienioną strukturę plików *.KDU. Uwzględniono możliwość dofinansowania z PFRON - patrz "parametry płacowe". Dostosowano nadruki PIT-5 i PIT-5L do oryginałów deklaracji.

20.01.2004 - wersja ??.56/1.46
Wprowadzono nowe deklaracje PIT-5 i PIT-5L obowiązujące od 01.01.2004 roku. Nadruki deklaracji mogą "nie trafiać" gdyż do momentu dystrybucji wersji brak było oryginalnych deklaracji.

30.12.2003 - wersja ??.56/1.45 - wersja na 2004 rok.
Zmieniono parametry podatków, składek zusowskich o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji.
- wersja 30(40).56/1.45.
wprowadzono możliwość importu do Płatnika formularzy ZUS ZUA, ZUS ZZA.

09.09.2003 - wersja 30(40).55/1.44
Poprawiono eksport raportu ZUSDRA w związku z nowym programem "Płatnik" (v. 5.01.001) obowiązującym od 2003.10.01.

23.05.2003 - wersja ??.55/1.43
Poprawiono nadruki deklaracji VAT-7 i VAT-7K w związku z pojawieniem się oryginalnych druków.
- wersja 30(40).55/1.43
Poprawka deklaracji PIT-4 - U.S. składania deklaracji PIT-4 może być różny od U.S. VAT-7. Powstało nowe pole w "Danych Firmy" dla PIT-4. Jeśli nie jest wypełnione system bierze z pola dla VAT-7.

17.02.2003 - wersja 30(40).55/1.41
Wprowadzono nowe deklaracje: PIT-8A (Min.Fin.3257/VIII (10)), PIT-8B (Min.Fin.3259/V (10)), PIT-11 (Min.Fin.3230/VIII (11)).

04.02.2003 wersja 30.55/1.40
Wprowadzono nową deklarację PIT-4 (Min.Fin. 3258/VII (14)). Od 01.01.2003 zamiast kart ewidencji zarobków typu "ZUSRNA" wystawia się karty typu "ZUSRCA" (transmisja do "Płatnika").

29.01.2003 - wersja ??.55/1.39
Wprowadzono nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K obowiązujące od 01.01.2003 roku. Nadruki deklaracji mogą "nie trafiać" gdyż do momentu dystrybucji wersji brak było oryginalnych deklaracji. Wprowadzono nową deklarację PIT-5 ((12) Min.Fin. XII) na 2003 rok.

07.01.2003 - wersja ??.55/1.38
Zmieniono algorytm liczenia pobranego ubezpieczenia zdrowotnego w wypadku gdy podatek dochodowy jest mniejszy od w/w ubezpieczenia. Obecnie ubezpieczenie zdrowotne nie przekracza kwoty podatku dochodowego.

06.01.2002 - wersja ??.55/1.37
Zmodyfikowano raporty ze "sprzedaży ryczałtowej" (stawki 20,17 i 10%). Zaktualizowano stawki za kilometr dla ewidencji przebiegu pojazdu.

23.12.2002 - wersja ??.55/1.36
Uaktualniono program do przepisów 2003 roku. Uwzględniono nową stawkę ubezpieczenia zdrowotnego 8% i związany z nią nowy sposób liczenia ubezpieczenia zdrowotnego. UWAGA! Zmienił się też algorytm importu do deklaracji PIT-4, 11, 8B. Program zawiera dwie wersje importu do deklaracji pracowniczych: wersja stara "2002" i nowa "2003". Od 2003 roku pozycje faktury na produkty z VAT-em innym niż 22% muszą zawierać klasyfikację PKWiU lub PKOB zamiast SWW. Przystosowano system do nowej klasyfikacji - wpisy dokonane w polu SWW są teraz traktowane jako wpisy PKWiU / PKOB. Zmieniono parametry podatków, składek ZUS o ile były one znane w dniu wydania wersji do dystrybucji - proszę przejrzeć szczególnie parametry płac: FGŚP, ubezpieczenie wypadkowe.

23.08.2002 - wersja 30.54/1.35
Uaktywniono nadruk PIT-8A (2002r). Poprawiono "Transmisję do Płatnika".

21.03.2002 - wersja ??.54/1.34
W związku z wprowadzeniem od 26.03.2002 12-to procentowego VATu (na wybrane artykuły dziecięce) zaktualizowano rejestry VAT, deklarację VAT-7 oraz moduły ZAOPATRZENIE, MAGAZYNY, SPRZEDAŻ uwzględniając możliwość wystąpienia stawki 12% VAT. Pozycja "Inne stawki VAT" deklaracji VAT-7 obecnie dotyczy stawki 12%.

04.03.2002 - wersja 30.54/1.33
Uaktualniono deklaracje PIT-11, PIT-8B i PIT-8A do wzorów obowiązujących w roku 2002. (Nadruk PIT-8A jest nieaktywny - do daty dystrybucji nie było oryginalnych druków w U.S. Po uzyskaniu druków nadruk zostanie uzupełniony.)

19.02.2002 - wersja 30.54/1.32
Uaktualniono deklarację PIT-4 do wzoru obowiązującego w roku 2002 3258/VI(13).

30.01.2002 - wersja ??.54/1.31
Uaktualniono transmisję przelewów do Metrum dla Windows wersja od 2002.25a.

28.01.2002 - wersja ??.54/1.31
Uaktualniono deklarację PIT-5 do wzoru obowiązującego w roku 2002 3250/XI(11).

21.12.2001 - wersja ??.54/1.30
Istnieje możliwość transmisji kartoteki towarów i usług do wersji Metrum dla Windows (od wersji 2002.23).

07.12.2001 - wersja ??.54/1.30
Uaktualniono parametry na 2002 rok.

29.08.2001 - wersja 30(40).53/1.29
Usunięcie błędów wersji 1.28.
- wersja ??.53/1.29 poprawki deklaracji VAT-7
Wyliczenie jeśli jest tylko sprzedaż z pozycji 19 deklaracji.

18.07.2001 - wersja 30(40).53/1.28
Stworzono nową sekcję "BUDŻET" na karcie ewidencji zarobków. Dotyczy ona składek zasiłków macierzyńskiego i wychowawczego. Wypełnienie tej sekcji oznacza iż transmisja do Płatnika wygeneruje informację o odpowiednich składkach na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na raporcie ZUS RCA/RNA. Jeżeli wpisano w karcie zarobków wypłatę zasiłku wychowawczego to ta informacja wykaże również wypłatę tego zasiłku.

11.07.2001 - wersja ??.53/1.27
Drukarnia w Toruniu wydrukowała deklarację VAT-7 z lekko (na poziomie ramek) zmienioną szatą graficzną. Umieszczono nową opcję nadruku VAT-7 w systemie Metrum jako "Nadruk 2001".

25.04.2001 - wersja ??.53/1.26
Umożliwiono transmisję danych z kartotek pracowników, urzędów skarbowych i generowanie przelewów dla pracowników z list płac do systemów Metrum Prim, Personel lub Formularze dla Windows. Przelewy "pracownicze" są "widoczne" w opcji "Kontrahenci, urzędy". Wymagana wersja Metrum dla Windows 2001.17. Patrz 08.01.2001.

23.03.2001 - wersja 30(40).53/1.25
Uaktualniono deklaracje do wzorów na 2001r.:
- PIT-11 - wzór 3230/VI(9)
- PIT-8A - wzór 3257/VI(8)
- PIT-8B - wzór 3259/IV(9)

06.02.2001 - wersja ??.53/1.24
Uaktualniono deklarację PIT-5 do wzoru obowiązującego w roku 2001 3250/X(10).
- wersja 30(40).53/1.24
Uaktualniono deklarację PIT-4 do wzoru obowiązującego w roku 2001 3258/V(11).

18.01.2001 - wersja ??.53/1.23
Zmodyfikowano sposób transmisji przelewów do Metrum dla Windows - istnieje możliwość wyboru konta zleceniodawcy. Wykonana transmisja do Metrum(Windows) otwiera Metrum Formularze jako program wielo-firmowy. Jeżeli transmitujemy przelewy to "Profil firmy" jest obowiązkowo ustawiany na "Firma..." - jedynie wtedy właściwie i prosto można korzystać z programu Metrum Formularze. Do prawidłowej pracy jest potrzebny program Metrum Formularze od wersji 2001.13.

08.01.2001 - wersja 30(40).53/1.22
uaktualniono sposób liczenia kosztów dla umowy - zlecenia, o dzieło itp. (PIT-8B,PIT-11). Podstawa kosztów jest równa przychodowi pomniejszonemu o składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe).
- wersja ??.53/1.22
W związku z wprowadzeniem nowego wzoru przelewów umożliwiono transmisję danych między systemem Metrum dla DOS a Metrum Formularze, Metrum Prim lub Metrum Personel dla Windows od wersji 2001.12. Nadruki odbywają się w systemie Metrum Formularze dla Windows od wersji 2000.04. Potrzebne są specjalne formularze firmy Michalczyk i Prokop.
Opcja 1 - Przeniesienie danych.
W systemie Metrum(Dos) należy wykonać opcję Administrator systemu\Inne\Transmisja do Metrum(Windows)\Banki następnie ...\Kontrahenci - nastąpi stworzenie plików transmisji w folderze DANE systemu Metrum dla Windows (domyślnie instaluje się on w folderze C:\PROGRA~1\Metrum(F)\Dane). Uwaga! Transmisja kartotek może trwać kilka lub kilkanaście minut. Następnie należy uruchomić system Metrum(Windows) - nastąpi automatyczne wczytanie kartotek. Sposób nadruku przelewów opisany jest w pomocy ekranowej Metrum.
Opcja 2 - Transmisja pojedynczego przelewu.
W ramach opcji przelewy istnieje możliwość możliwość przesłania danych do Metrum dla Windows. Dla jednego przelewu tworzy się komplet 3 plików (przelew, kontrahent, bank) w folderze Metrum(Windows) - (patrz 1). Kolejne transmisje przelewów dopisują się do tych trzech plików. Po zakończeniu transmisji z Metrum(Dos) należy uruchomić Metrum dla Windows - nastąpi wczytanie banków, kontrahentów i przelewów. Dalsze postępowanie zgodnie z instrukcją Metrum Formularze.

14.12.2000 - wersja ??.53/1.21
Uaktualniono parametry na 2001 rok.

23.11.2000 - wersja ??.52/1.20
W związku z rozpowszechnianiem systemu Windows ME (Millennium) poprawiono instalator i program - wykonanie wpisu w pliku Windows\System.ini: PerVmFiles=105 w sekcji [386enh].

20.09.2000 - wersja ??.52/1.19
W związku z pojawieniem się nowej deklaracji VAT-7 poprawiono nadruk w wersji 2209 IIIA (Nadruk 2000).

07.09.2000 - wersja 30.52/1.19
Wprowadzono wydruk Faktury VAT RR (dla rolników). Jest ona drukowana przy dokumencie PZ.

01.09.2000 - wersja ??.52/1.19
Zmieniono stawkę VAT-u z 4% na 3%. 3% VAT wprowadzono w rolnictwie, a leki z 4% "przeszły" na 7%.

01.07.2000 - wersja ??.52/1.18
Poprawiono opcję "Dni zastrzeżone".
- wersja (30)40.52/1.18
Zaktualizowano wszystkie "pity pracownicze": PIT-4(wzór 3258/IVA), PIT-8A(wzór 3257/V), PIT-8B(wzór 3259/III), PIT-11(wzór 3230/V).

25.04.2000 - wersja (30)40.52/1.17
Poprawiono deklarację PIT-4,8B,11 - uwzględniono możliwość wystąpienia różnych kwot ub. zdrowotnego pobranego i odliczonego. Przyjęto ogólną zasadę dla dochodów ewidencjonowanych w w/w PITach: jeśli występuje ub. społeczne to zmniejsza ono podstawę podatku dochodowego, jeśli występuje ub. zdrowotne to jest ono odliczane od podatku dochodowego. W wypadku wybrania opcji: "Inne - dodaj kartę" jeśli występują różne tytuły przychodu to należy je umieszczać w osobnych kartach zatrudnienia. Zaktualizowano "Wydruk wynagrodzeń osoby" do przepisów 2000r.

08.05.2000 - wersja (30)40.52/1.17
Stworzono możliwość generowania pliku przelewów z płac do zaimportowania przez system "TeleKonto PLUS" pracujący np. w banku "Bank Przemysłowy". Przelewy można tworzyć z poziomu listy płac - opcja "USTALENIE/AKTUALIZACJA" lub z poziomu kart zatrudnienia. Metrum automatycznie dopisuje imię i nazwisko osoby do pierwszego wolnego pola "tytułem".
-wersja (20)30.52/1.17
Stworzono możliwość generowania pliku przelewów z dokumentów (rejestru) zakupu do zaimportowania przez system "TeleKonto PLUS". Przelewy można tworzyć z poziomu dokumentów rejestru zakupu lub dokumentów "Faktury (PZ)". Metrum automatycznie dopisuje tekst "Zapłata za fakturę ...." oraz "Dokument z dnia ....." do pierwszych wolnych pól "tytułem".

03.03.2000 - wersja ??.52/1.16
Wprowadzono nowy nadruk deklaracji PIT-5 (wzór 3250/IXB), zmiany "kosmetyczne".
- wersja (30)40.52/1.16
Wprowadzono nową deklarację PIT-4 (wzór 3258/IV). Wprowadzono wydruk deklaracji PIT-11,PIT-8B z drugą stroną drukowaną poziomo - dla drukarek z szerokim wałkiem.

29.03.2000 - wersja (30)40.52/1.16
Poprawiono import do deklaracji PIT-4 w przypadku występowania umowy zlecenia podlegającej ubezpieczeniu społecznemu.

10.01.2000 - wersja ??.52/1.15
Wprowadzono nowy wzór deklaracji VAT-7. Z uwagi na okres przejściowy do 30.06.2000 roku, istnieje możliwość wykonania nadruku/wydruku w wersji '1999 lub '2000. Ponieważ nowy wzór w skali 1:1 pochodzi z nieautoryzowanego źródła nie gwarantujemy jego 100% poprawności nadruku (tylko) do chwili uzyskania wiarygodnego egzemplarza deklaracji. Min. Fin. zmieniło "kosmetycznie" (nie merytorycznie) deklaracje PIT-5, PIT-11, PIT-8B, PIT-4. Wprowadzono możliwość wyboru nadruku wg wzoru '1999 lub '2000 tam gdzie było to potrzebne. W związku z wygaśnięciem obowiązywania art. 169g ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym wprowadzono parametr w module kadry-płace dotyczący zmniejszania wysokości ubezpieczenia zdrowotnego do wartości podatku dochodowego. Na dzień 10.01.2000 parametr powinien być ustawiony na "N".

01.01.2000 - wersja 20(30).52/1.14
Usunięto możliwość wydruku rachunków uproszczonych, korekt rachunków uproszczonych - dla nabywcy "VAT-owca" i "nie VAT-owca" drukowana jest Faktura VAT. Pole w kartotece kontrahentów - Czy płatnik VAT-u zostało usunięte jako niepotrzebne po w/w zmianach.

01.01.2000 System "Metro" zmienił nazwę na "Metrum"

Znajdź nas na:

Copyrights Michalczyk i Prokop Desing by 101 Sp. z o.o., Kamila Błęcka